Umiejętności
Agile
Zdolności analityczne
E-commerce
CRM

Product Owner

Opis roli:
 • tworzenie koncepcji projektów, wstępnych analiz wykonalności, harmonogramów;
 • monitorowanie prac programistycznych i raportowanie ich postępów prac bezpośrednio do Zarządu;
 • współpraca z innymi Project Managerami w zakresie dobrych praktyk realizacji projektów informatycznych;
 • ścisła współpraca z zespołem programistycznym;
 • współpraca z innymi działami firmy w celu kompleksowej obsługi projektów;
 • udział w rozwoju innowacyjnych i zaawansowanych systemów IT opartych o Big Data i najnowsze technologie;
 • merytoryczne wsparcie zespołu programistów.
Czego oczekujemy: 
 • doświadczenia stanowisku IT Project Managera / Product Ownera;
 • doświadczenia w branży e-commerce;
 • praktyczna znajomość metodologii agile (Scrum, Kanban);
 • umiejętności kształtowania swojej roli jako lidera oraz zdolności do skutecznego rozwijania zaangażowania członków zespołu;
 • analitycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów;
 • dobrej znajomości języka angielskiego.
Mile widziane:
 • doświadczenie programistyczne (Java/Python).
Co oferujemy:
 • możliwość uczestniczenia w bardzo ambitnych projektach i realny wpływ na kształt tworzonego oprogramowania oraz wspieranego biznesu;
 • możliwość rozwoju i uczestnictwa w realizacji innowacyjnych rozwiązań;
 • elastyczne godziny pracy w biurze w świetnej lokalizacji w Warszawie (Bulwary Wiślane);
 • miła atmosfera w pracy, gdzie Twoje zaangażowanie i chęci są doceniane;
 • zapewniamy brak nudy i nieformalny klimat;
 • konkurencyjne wynagrodzenie;
 • w trosce o dobrą kondycję zapewnimy Ci również opiekę medyczną i kartę Multisport.
Aplikuj

Nasze benefity

 • Prywatna opieka medyczna

  (Medicover)

 • Multisport

 • Częste imprezy integracyjne

 • Nauka języków obcych

  (angielski i hiszpański)

 • Owoce w biurze

 • Elastyczne godziny pracy

  (start 8-10)

 • Nieformalny klimat

 • Płaska struktura

 • Biuro w centrum Warszawy

  Nad samą Wisłą

 • Sam wybierasz na czym pracujesz

  (macOS, Windows, Linux)

 • Realny wpływ na kształt tworzonego oprogramowania

 • Świetna atmosfera

 • Pyszna kawa

 • Chill room z PS4 i VR

 • Łączy nas pasja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TOGETHERDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Biała 4/81, KRS: 0000599755, NIP: 5272758630, REGON: 363670564.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy w ramach obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, zalecamy nieumieszczanie ich w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora takie jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu poszukiwania kandydatów do pracy czyli nie dłużej niż przez 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia przekazania danych osobowych Administratorowi.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie po otrzymaniu uprzedniej zgody od Ciebie.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie informacje odnośnie wykonania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych należy zgłaszać pod adres: iod@togetherdata.com lub listownie na adres firmy.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do UODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 10. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.