Umiejętności
Python/Java
Linux
NoSQL

Senior Software Developer

Jeśli chcesz:
 • być częścią wyjątkowego Data Science House;
 • pracować wśród najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie;
 • używać najnowszych technologii i w zależności od potrzeb korzystać m.in. z Pythona, Java8, Hadoop, Spark, NoSQL Databases, Kafka, ELK Stack, Scrapy, SQL;
 • tworzyć oprogramowanie w oparciu o usługi w chmurze;
 • skalować swoje rozwiązania używając do tego tysięcy serwerów;
 • mieć wpływ na rozwój oprogramowania i architektury naszych rozwiązań;
 • projektować rozwiązania przetwarzające setki tysięcy żądań na sekundę;
 • pracować na zbiorach danych mierzonych w terabajtach.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wysokich umiejętności programistycznych w Python lub Java8;
 • doświadczenia w programowaniu min. 3 lata;
 • bardzo dobrej znajomości systemu Linux;
 • znajomości baz relacyjnych oraz baz wchodzących w skład NoSQL;
 • doświadczenia w zakresie rozwoju oprogramowania i projektowaniu architektury systemów;
 • znajomości dobrych praktyk programistycznych i zasad Clean Code;
 • chęci nieustannego rozwoju i aktualizowania swojej wiedzy;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • zdolności analitycznych.
Dodatkowo cenimy:
 • duże poczucie humoru :);
 • kreatywne podejście do stawianych wyzwań;
 • umiejętność pracy zespołowej.
Im więcej z tych technologii znasz, tym lepiej:

Python, Django, Hadoop, Hive, Spark, Kafka, Redis, ETL Processing, Java 8, Spring, Hibarnate, Spock, TDD, Scrum, MongoDB, Hbase, Aerospike, MySQL, Design Patterns, Continuous Integration, Git, Jira, Confluence

Nie zniechęcaj się jeśli którakolwiek z technologii wydaje Ci się obca – poznasz ją w TogetherData :).

Co oferujemy:
 • rozwojową pracę pełną inspirujących wyzwań;
 • realny wpływ na kształt realizowanych rozwiązań i swobodę doboru używanych technologii i narzędzi;
 • konkurencyjne wynagrodzenie;
 • start-up'ową atmosferę i przyjazne środowisko pracy;
 • kartę sportową i opiekę medyczna (CM Damiana, Medicover);
 • wyjścia integracyjne, pyszną kawę i świeże owoce;
 • elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej dwa razy w miesiącu;
 • super biuro przy Wiśle :).
Aplikuj

Nasze benefity

 • Prywatna opieka medyczna

  (Medicover)

 • Multisport

 • Częste imprezy integracyjne

 • Nauka języków obcych

  (angielski i hiszpański)

 • Owoce w biurze

 • Elastyczne godziny pracy

  (start 8-10)

 • Nieformalny klimat

 • Płaska struktura

 • Biuro w centrum Warszawy

  Nad samą Wisłą

 • Sam wybierasz na czym pracujesz

  (macOS, Windows, Linux)

 • Realny wpływ na kształt tworzonego oprogramowania

 • Świetna atmosfera

 • Pyszna kawa

 • Chill room z PS4 i VR

 • Łączy nas pasja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TOGETHERDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Biała 4/81, KRS: 0000599755, NIP: 5272758630, REGON: 363670564.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy w ramach obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, zalecamy nieumieszczanie ich w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora takie jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu poszukiwania kandydatów do pracy czyli nie dłużej niż przez 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia przekazania danych osobowych Administratorowi.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie po otrzymaniu uprzedniej zgody od Ciebie.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie informacje odnośnie wykonania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych należy zgłaszać pod adres: iod@togetherdata.com lub listownie na adres firmy.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do UODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 10. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.