Investor Hub

TogetherData Investor Hub to inkubator technologiczny i hub inwestycyjny w ramach Grupy TogetherData, powołany w celu inwestycji w podmioty które oferują usługi i produkty komplementarne do usług portfolio TogetherData i spółek z nią powiązanych.

Wspieramy projekty, które wymagają nie tylko finansowania, ale przede wszystkim doświadczenia i wsparcia merytorycznego, co pozwoli zbudować silną, dynamicznie rozwijającą się firmę.

Inwestujemy w innowacyjne spółki o wysokim potencjale wzrostu na krajowych oraz globalnych rynkach. Skupiamy się na przedsiębiorstwach z szeroko pojętych branż Big Data, baz danych, technologii mobilnych, internetu oraz wsparcia dla fintech.

Poza wsparciem finansowym zapewniamy też sieć kontaktów oraz wieloletnie doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu biznesu.

Wesprzemy Twoje działania bez względu na to, na jakim etapie rozwoju jest Twój produkt lub usługa.

Jak możemy Ci pomóc?

zweryfikujemy Twój pomysł na startup
pomożemy stworzyć biznesplan
udzielimy wsparcia finansowego
ułożymy strategię marketingową
udostępnimy przestrzeń biurową
otrzymasz wsparcie mentoringowe