Analityk CRM

Opis stanowiska
 • Analiza potrzeb klientów i ustalanie wymagań biznesowych;
 • Tworzenie specyfikacji wymagań systemowych;
 • Ustalanie kryteriów odbioru prac – wspieranie od strony biznesowej wdrożeń systemu CRM;
 • Współpraca z klientem podczas wdrożeń;
 • Weryfikacja/odbiór prac od zespołu developerskiego
 • Współtworzenie koncepcji projektów, wstępnych analiz wykonalności, harmonogramów;
 • Współpraca z innymi Project Managerami w zakresie dobrych praktyk realizacji projektów informatycznych;
 • Ścisła współpraca z zespołem programistycznym;
 • Współpraca z innymi działami firmy w celu kompleksowej obsługi projektów;
 • Udział w rozwoju innowacyjnych i zaawansowanych systemów IT opartych o Big Data i najnowsze technologie;
 • Merytoryczne wsparcie zespołu programistów.
Czego oczekujemy
 • Doświadczenia na stanowisku analitycznym min. 2 lata;
 • Modelowanie procesów biznesowych w obszarach marketingu, sprzedaży oraz obsługi klienta;
 • Definiowanie potrzeb raportowych/KPI procesów;
 • Ustalanie z zespołem programistycznym sposobu realizacji wymagań i definiowanie potrzebnych funkcjonalności systemu;
 • Umiejętność analizy i weryfikacji potrzeb klienta oraz definiowania wymagań;
 • Doświadczenia w branży e-commerce oraz znajomości procesów obsługi klienta;
 • Znajomość procesów marketingowych i zagadnień Marketing Automation;
 • Praktycznej znajomości metodologii agile (Scrum, Kanban);
 • Analitycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane:

 • Umiejętność projektowania architektury rozwiązań i znajomość wzorców architektonicznych;
 • Umiejętność modelowania danych.
Aplikuj

Nasze benefity

 • Prywatna opieka medyczna

  (Medicover)

 • Multisport

 • Częste imprezy integracyjne

 • Owoce w biurze

 • Elastyczne godziny pracy

  (start 8-10)

 • Nieformalny klimat

 • Płaska struktura

 • Biuro w centrum Warszawy

  Nad samą Wisłą

 • Sam wybierasz na czym pracujesz

  (macOS, Windows, Linux)

 • Realny wpływ na kształt tworzonego oprogramowania

 • Świetna atmosfera

 • Pyszna kawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOGETHERDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-411 ul. Wioślarska 8, KRS: 0000599755, NIP: 5272758630, REGON: 363670564.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy w ramach obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. W ramach realizacji procesów rekrutacji, podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego
 4. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa. Jeżeli Pan/Pani nie wyraża zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, zalecamy nieumieszczanie ich w dokumentach aplikacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora takie jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu poszukiwania kandydatów do pracy czyli nie dłużej niż przez 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia przekazania danych osobowych Administratorowi.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie po otrzymaniu uprzedniej zgody od Pana/Pani.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie informacje odnośnie wykonania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych należy zgłaszać pod adres: iod@togetherdata.com lub listownie na adres firmy.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę TogetherData Sp. z o.o. stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest udostępniana w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych.