Full Stack Developer

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie i rozwój nowych funkcjonalności oraz warstwy front-end’owej oraz backend-owej wytwarzanych aplikacji i systemów;
 • Współudział w opracowywaniu koncepcji realizowanych rozwiązań;
 • Programowanie HTML5/CSS3/JavaScript (jQuery, Vue.js, Angular.js) na podstawie dostarczonych grafik i makiet;
 • Programowanie warstwy backendowej w Pythonie lub Javie;
 • Utrzymanie oraz rozwój stron internetowych firmy oraz klientów;
 • Rozwijanie wiedzy w danym obszarze kompetencji, monitorowanie zmian na rynku, nowych technologii;
 • Proponowanie nowych rozwiązań technologicznych dla wymagań biznesowych;
 • Współpraca z działem grafiki i programistami back-end;
 • Zapewnienie właściwej jakości wytwarzanego oprogramowania i zgodności ze standardami oraz dobrymi praktykami.
Czego oczekujemy
 • Wykształcenie informatycznego lub pokrewnego, ewentualnie studentów ostatniego roku na takim kierunku;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;
 • Bardzo dobra znajomość: JavaScript, HTML5, CSS3, (jQuery, Vue.js, Angular.js, Bootstrap);
 • Znajomość PHP oraz narzędzi takich jak LESS/SASS, GRUNT;
 • Znajomość tematyki Responsive Web Design;
 • Znajomość różnic w działaniu przeglądarek webowych;
 • Doświadczenie w implementacji wzorców projektowych;
 • Podstawowa znajomość Adobe Photoshop umożliwiająca pracę z gotowymi szablonami;
 • Wysoko rozwinięte poczucie estetyki;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającej czytanie dokumentacji;
 • Mile widziana będzie znajomość NodeJS, Magento, WordPress, Drupal.
Aplikuj

Nasze benefity

 • Prywatna opieka medyczna

  (Medicover)

 • Multisport

 • Częste imprezy integracyjne

 • Owoce w biurze

 • Elastyczne godziny pracy

  (start 8-10)

 • Nieformalny klimat

 • Płaska struktura

 • Biuro w centrum Warszawy

  Nad samą Wisłą

 • Sam wybierasz na czym pracujesz

  (macOS, Windows, Linux)

 • Realny wpływ na kształt tworzonego oprogramowania

 • Świetna atmosfera

 • Pyszna kawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOGETHERDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-411 ul. Wioślarska 8, KRS: 0000599755, NIP: 5272758630, REGON: 363670564.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy w ramach obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. W ramach realizacji procesów rekrutacji, podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego
 4. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa. Jeżeli Pan/Pani nie wyraża zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, zalecamy nieumieszczanie ich w dokumentach aplikacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora takie jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu poszukiwania kandydatów do pracy czyli nie dłużej niż przez 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia przekazania danych osobowych Administratorowi.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie po otrzymaniu uprzedniej zgody od Pana/Pani.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie informacje odnośnie wykonania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych należy zgłaszać pod adres: iod@togetherdata.com lub listownie na adres firmy.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę TogetherData Sp. z o.o. stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest udostępniana w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych.