Java Developer

Opis stanowiska

Jeśli chcesz:

 • być częścią wyjątkowego Data Science House;
 • pracować wśród najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie;
 • używać: Java8, Hadoop, Spark, NoSQL Databases, Kafka, ELK Stack, SQL;
 • tworzyć oprogramowanie w oparciu o usługi w chmurze;
 • skalować swoje rozwiązania używając do tego tysięcy serwerów;
 • mieć wpływ na rozwój oprogramowania i architektury naszych rozwiązań;
 • projektować rozwiązania przetwarzające setki tysięcy żądań na sekundę;
 • pracować na zbiorach danych mierzonych w terabajtach.
Czego oczekujemy

Od kandydatów oczekujemy:

 • wysokich umiejętności programistycznych w Java8;
 • doświadczenia w programowaniu min. 3 lata;
 • bardzo dobrej znajomości systemu Linux;
 • znajomości baz relacyjnych oraz baz wchodzących w skład NoSQL;
 • doświadczenia w zakresie rozwoju oprogramowania i projektowaniu architektury systemów;
 • znajomości dobrych praktyk programistycznych i zasad Clean Code;
 • chęci nieustannego rozwoju i aktualizowania swojej wiedzy;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • zdolności analitycznych.

Dodatkowo cenimy:

 • duże poczucie humoru :);
 • kreatywne podejście do stawianych wyzwań;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Im więcej z tych technologii znasz, tym lepiej:

 • Java 8, Spring, Hibarnate, Python, Django, Hadoop, Hive, Spark, Kafka, Redis, ETL Processing, Spock, TDD, Scrum, MongoDB, Hbase, Aerospike, MySQL, Design Patterns, Continuous Integration, Git, Jira, Confluenc
Aplikuj

Nasze benefity

 • Prywatna opieka medyczna

  (Medicover)

 • Multisport

 • Częste imprezy integracyjne

 • Owoce w biurze

 • Elastyczne godziny pracy

  (start 8-10)

 • Nieformalny klimat

 • Płaska struktura

 • Biuro w centrum Warszawy

  Nad samą Wisłą

 • Sam wybierasz na czym pracujesz

  (macOS, Windows, Linux)

 • Realny wpływ na kształt tworzonego oprogramowania

 • Świetna atmosfera

 • Pyszna kawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOGETHERDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-411 ul. Wioślarska 8, KRS: 0000599755, NIP: 5272758630, REGON: 363670564.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy w ramach obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. W ramach realizacji procesów rekrutacji, podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego
 4. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa. Jeżeli Pan/Pani nie wyraża zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, zalecamy nieumieszczanie ich w dokumentach aplikacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora takie jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu poszukiwania kandydatów do pracy czyli nie dłużej niż przez 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia przekazania danych osobowych Administratorowi.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie po otrzymaniu uprzedniej zgody od Pana/Pani.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie informacje odnośnie wykonania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych należy zgłaszać pod adres: iod@togetherdata.com lub listownie na adres firmy.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę TogetherData Sp. z o.o. stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest udostępniana w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych.